Xarxa de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) agroalimentaris espanyols

Estructura del campusEl 8 de novembre de 2012 va tenir lloc a l’Edifici La Masia del Campus de l’Alimentació de Torribera la primera reunió dels responsables executius dels Campus d’Excel•lència Internacional (CEIs) espanyols d’àmbit agroalimentari amb la finalitat de posar les bases organitzatives d’una futura “RED de Campus de Excelencia Internacional Agroalimentarios”.

La Fundació Triptolemos, va ser l' organitzadora de la reunió juntament amb la direcció del Campus de l’Alimentació de Torribera, que forma part del Campus d’Excel·lència (CEI) Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), i té com a un dels seus objectius ajudar a aconseguir la màxima eficàcia del Sistema Agroalimentari espanyol a través de la coordinació i l’articulació estratègica, a l’entorn de 4 eixos (disponibilitat, economia, política i coneixement-cultura), de tots els actors i agents que s’emmarquen en el Triangle del Coneixement agroalimentari (educació, recerca i innovació).

L’executiva de la  Fundació Triptolemos, a la reunió del 5 de setembre de 2012 havia proposat, a instàncies de la Universitat de Barcelona, membre fundador de la fundació, invitar a tots els Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) amb activitats prioritàries en el sector agroalimentari, a través de les universitats coordinadores de les agregacions estratègiques de campus, a reunir-se per analitzar la idoneïtat de la constitució d’una xarxa de CEIs agroalimentaris.

Els responsables dels 18 Campus d’Excel•lència Internacional (CEIs) espanyols, amb activitats prioritzades en aquest ampli sector de la nutrició humana i l’agroalimentació en les seves múltiples àrees, van presentar les seves al·legacions a la proposta de creació d’una xarxa en el marc de la Fundació Triptolemos, presidida per Federico Mayor Zaragoza. La executiva de la Fundació Triptolemos va invitar a les universitats coordinadores de campus agroalimentaris a sol•licitar la seva integració a la “RED de CEIs Agroalimentarios” amb la finalitat d’aprovar-la i constituir-la a la reunió del patronat de la Fundació Triptolemos que va tenir lloc el 15 de febrer de 2013. A més a més, es van aprovar el reglament de funcionament i les funcions del “Consejo de Gestión de la RED CEIS” que seria dirigit pel Dr. Màrius Rubiralta, director del Campus de l’Alimentació de Torribera.

La primera reunió formal del Consejo de Gestión va tenir lloc el dia 8 de maig de 2013 a l’Edifici d’Administració (La Masia) del Campus de l’Alimentació de Torribera. Dins del programa aprovat hi ha l’elaboració d’un Pla Director pels propers anys, un seguiment estricte de les activitats regionals i estatals relacionades amb el Programa Horitzó 2020 i l’inici d’un conjunt de diàlegs que facilitin la interacció entre actors i agents del Sistema Alimentari implicats en les agregacions dels CEIs. Amb la finalitat de donar continuïtat a les accions de la Xarxa de Ceis i ajudar al finançament del programa Diàlegs Campus Universitaris i Creixement Econòmic, la Fundació Triptolemos va establir un conveni amb la Fundació “La Caixa” signat el 20 de novembre de 2013. Posteriorment, el 16 de desembre de 2013 els Campus agroalimentaris de la RED CEIs van conèixer a la segona reunió del “Consejo de Gestión” celebrada a la Universitat de Saragossa els termes del conveni i les activitats a realitzar durant l’any 2014.

Documentació relacionada

 

Diàlegs en el Sistema Alimentari - Fundació "La Caixa - Fundació Triptolemos

 

Noticies relacionades

 

 

 

Llista completa de Campus d'Excel·lència Internacional (CEIs)

Campus d’excel·lència internacional (CEI) agroalimentaris
BKC Barcelona Knowledge Campus Universitat de Barcelona http://bkc.ub.upc.edu/
Campus d’excel·lčncia internacional UAM + CSIC Universitat Autònoma de Madrid

http://campusexcelencia.uam-csic.es/ss/

Campus Moncloa. La energía de la diversidad Universitat Complutense de Madrid

http://www.campusmoncloa.es/

UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la innovación Universitat Autònoma de Barcelona http://www.uab.es/cei/
Andalucía TECH Universitat de Sevilla http://www.andaluciatech.org/
Campus de Montegancedo Universitat Politècnica de Madrid

http://www.upm.es/Montegancedo

Campus Iberus: campus de excelencia internacional del Valle del Ebro Universitat de Saragossa http://www.campusiberus.es/
HUBcUniversitat de Barcelona http://hubc.ub.edu/
VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of Excellence Universitat de València http://www.vlc-campus.com/?lang=va
Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) Universitat de Còrdova http://www.ceia3.es/
Campus BioTic Granada Universitat de Granada http://biotic.ugr.es/
Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud Universitat Rovira i Virgili http://www.ceics.eu/ca_index.html
CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 Universitat de Múrcia http://www.campusmarenostrum.es/
CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental Universitat de Las Palmas de Gran Canaria http://www.ceicanarias.com/
RISTOS Campus Mundus 2015 Universitat Ramon Llull http://www.aristoscampusmundus.net/
Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua Universitat de les Illes Balears http://www.e-mta.eu/ca/
CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el Medioambiente de la UCLM Universitat de Castella-La Manxa http://www.uclm.es/
HIDRANATURA. Campus de Excelencia Internacional en Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales Universitat d’Extremadura http://www.hidranatura.com

 

Més informació

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte