• Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • RSS
Idioma
El ecosistema de proyectos del libro en Barcelona de A. Alliegro, D. Bishop, C. Ibáñez

Un informe realizat per l’Antonio Allegro, la Danielle Bishop i la Carmen Ibañez, estudiants del Màster Oficial en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona.

No hi ha una sola forma teòrica per apropar-nos a una ciutat, a les característiques que la defineixen i la cultura que neix d’ella. Amb aquest treball es proposa entendre el món editorial de Barcelona des de l’òptica de l’ecosistema de projectes (“project ecosystem”) que la compon, sense obviar la seva importància estratègica tant en una escala nacional com en el mercat internacional hispanoparlant. Cada llibre publicat és un projecte concret i de la mateixa manera que en un ecosistema natural, la presència de cada element és funcional a la dels altres. Igual que en la naturalesa, sobreviu qui millor sap adaptar-se al entorn, sense necessàriament implicar que aquest agent sigui el més gran o el més fort; en canvi, la col·laboració entre agents moltes vegades representa una forma més d’adaptació. Partint d’aquest marc conceptual es qüestiona sobre el funcionament i les dinàmiques intrínseques del sector del llibre a la ciutat, quins són els seus actors rellevants i quina relació es teixeix entre ells; s’aprofundeix en un seguit d’accions simultànies i no necessàriament visibles amb les que es generen xarxes complexes. Llegir el treball aquí.