Jornades i congressos

El Programa de Gestió cultural participa i organitza periòdicament un gran nombre de jornades, congressos i seminaris. Com a organitzador, l’objectiu consisteix a propiciar una reflexió compartida entre el món acadèmic i el món professional, ja que entenem que la universitat ha de comprometre’s activament amb la societat. Així mateix, és important participar en encontres i congressos organitzats per altres institucions nacionals i internacionals.

Congressos, jornades i seminaris organitzats pel programa:

  • Congrés: “The Proactive Role of live performance audiences: The Be SpectACTive! Project Annual Conference” 22-23.11.2016, School of Economics & Business – University of Barcelona. Resultats #bespectactive_conference Documentació aquí

Congressos, jornades i seminaris on hem participat: