Buddy Programme

Presentació

El Buddy Programme vol apropar i afavorir el contacte i la interacció entre els estudiants de la Facultat i els estudiants internacionals que realitzen una estada acadèmica a la nostra Facultat.

Pels estudiants internacionals d’intercanvi, el programa enriqueix l’experiència internacional durant l’intercanvi acadèmic al nostre centre, afavorint la seva immersió cultural i facilitant la seva estada al nostre centre, a la nostra ciutat i al nostre país.

Els buddies locals podran orientar als estudiants internacionals sobre l’organització de la facultat (ús i recursos de la biblioteca, contacte amb el professorat de la Facultat, consell i ajuda relativa als cursos, etc.) així com també en d’altres aspectes relatius a qüestions més culturals i/o pràctiques de la vida diària a la nostra ciutat i al nostre país (immersió cultural i lingüística, aspectes no acadèmics de la seva vida quotidiana, etc) .

Pels estudiants de la Facultat el programa els permetrà entrar en contacte amb la internacionalització que està experimentant el nostre centre, tot i que ells personalment no participin en un programa de mobilitat internacional. També els permetrà apropar-se i viure la diversitat cultural, coneixent i ajudant estudiants d’altres entorns culturals i idiomàtics al seu, tot ampliant el seu bagatge personal i enriquint la seva experiència universitària. També pot actuar com a incentiu per a la participació dels estudiants de la Facultat als Programes de Mobilitat Internacional de la Facultat.

Buddy programme - Estudiants de la FacultatBuddy programme - Estudiants internacionals

El curs acadèmic 2010/2011 l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona va implantar el Buddy Programme. A partir del curs 13/14 aquest programa va passar a gaudir de reconeixement acadèmic pels estudiants de la Facultat, incorporant, així, un programa d’activitats obligatori per als estudiants que hi participen.

Amb aquest programa es pretén aconseguir més contacte entre els estudiants locals i els internacionals, i afavorir la relació entre ambdós col·lectius. Així mateix, l’estudiant local pot orientar i guiar l’estudiant internacional mentre dura la seva estada en el nostre centre.

Inscriu-te al Buddy Programme:

  • Podràs obtenir tres crèdits de reconeixement de crèdits
  • És una activitat gratuïta
  • Podràs practicar idiomes
  • Podràs conèixer gent d’altres països i cultures

Internacionalitza’t sense sortir de la Facultat!

Programa d'activitats
Inscripció
Si ets un estudiant internacional que realitzarà una estada acadèmica al nostre centre, tindràs a la teva disposició les dades de contacte d’una sèrie d’estudiants de la Facultat que han volgut actuar com a buddies. Hi ha també disponible una pàgina la Facebook on podràs expressar els teus dubtes, que els buddies s’encarregaran de resoldre.

Els buddies locals podran orientar-te en tots aquells aspectes acadèmics que els hi consultis, així com també en d’altres aspectes relatius a qüestions més culturals i/o pràctiques de la vida diària a la nostra ciutat i al nostre país.
Els buddies també estaran presenta a les activitats de benvinguda, així els podràs conèixer i començar a interactuar amb ells.

La relació que estableixis amb els buddies dependrà estrictament de vosaltres. Podràs des de consultar-li aquelles qüestions que t’interessin via correu electrònic o a través del facebook de l’Oficina fins a organitzar trobades entre vosaltres.

Esperem que, amb aquest programa, puguis conèixer i interactuar amb estudiants locals del nostre centre i enriquir encara més aquesta experiència internacional que has decidit incorporar al teu bagatge personal.