INFORMES, MEMÒRIES I ENQUESTES

Els diferents informes, enquestes i xifres vinculades a la mobilitat ajuden a l’Oficina de Relacions Internacionals i als responsables d’aquesta àrea a guiar el procés d’internacionalització de la Facultat. En aquest sentit, la informació que es recopila i s’analitza ajuda a guiar l’establiment de convenis, tant pel que fa a l’observació de les preferències de l’alumnat alhora de decidir les seves destinacions com als imbalances acumulats amb les institucions sòcies o els rànquings internacionals; a la millora de les activitats i processos, en relació a la satisfacció dels usuaris del nostre servei; i a la presa de decisions sobre les accions, projectes i àrees a desenvolupar i/o potenciar pel que fa al procés d’internacionalització del centre.