NORMATIVES ORI

  • Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027): Enllaç
  • Normativa de Mobilitat Internacional d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (aprovada pel Consell de Govern el 14/06/2017): Enllaç
  • Normativa d’Equivalència Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa: Normativa GRAUS