ESTUDIANTS D’INTERCANVI INTERNACIONALS – INCOMING

Si ets un estudiant internacional interessat a realitzar un intercanvi a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, aquí trobaràs tota la informació per a fer-ho! D’acord als rànquings, la Universitat de Barcelona és una de les institucions europees de més prestigi i, a més, està situada a una de les millors ciutats per estudiar i viure.

La Universitat de Barcelona

 • La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny
 • Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i excel·lent en l’àmbit docent. És una universitat urbana, oberta i cosmopolita, com la mateixa ciutat de Barcelona, on té distribuïts els seus diversos campus. Això fa que actuï en el tramat urbà com a dinamitzadora del seu entorn, i que hagi esdevingut un centre d’activitat cultural en el sentit més ampli.
 • La Universitat desplega els seus campus al llarg del tramat urbà i nodreix d’aquesta manera una relació d’interdependència entre la institució i la ciutat. Aquesta relació aporta un ambient d’animació humana i cultural a determinades zones de la ciutat i permet als membres de la comunitat universitària gaudir dels serveis que ofereixen tant la ciutat com la mateixa Universitat.
 • La Universitat de Barcelona ocupa un lloc destacat, a escala mundial, europea i estatal, en els rànquings més importants que se centren en diverses variables de les universitats del seu àmbit geogràfic d’anàlisi. El QS World University Ranking 2021 la va valorar en la posició 183 entre totes les universitats del món, ocupant la primera posició entre les universitats espanyoles.
 • La UB va rebre el reconeixement del programa Campus d’Excel·lència Internacional del Ministeri d’Educació en la primera convocatòria, l’any 2009, per al projecte Barcelona Knowledge Campus (BKC), presentat conjuntament amb la UPC. Posteriorment, en la convocatòria del 2010, el BKC va rebre finançament addicional per al reforçament de les seves accions i la consolidació com a primer campus d’excel·lència internacional. Finalment, un nou campus, el Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc) va ser elegit campus d’excel·lència internacional en la convocatòria del 2010.
 • La Universitat de Barcelona va ser fundada l’any 1450, i és la Universitat més antiga de Catalunya i una de les més antigues d’Espanya. El seu treball contribueix a la creació, transmissió i difusió de la cultura i del coneixement científic, tècnic i professional, així com a la promoció de la llibertat de pensament i al desenvolupament del pensament crític i del pluralisme. La UB ofereix una àmplia gamma de cursos adaptats a les necessitats educatives i professionals de la societat contemporània, i és una de les universitats amb més nombre d’estudiants, de docents i d’investigadors de totes les universitats espanyoles.

A continuació pots trobar algunes de les dades i informacions més destacades sobre la Universitat de Barcelona. Et convidem a descobrir més coses sobre la nostra institució, amb els seus més de 500 anys d’història, i a experimentar la Universitat i la ciutat duent a terme els estudis al nostre centre.

La Facultat d’Economia i Empresa

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és un centre de referència en l’ensenyament de l’economia, l’empresa, la sociologia i l’estadística. És la facultat degana a Catalunya en aquest àmbit i recull la tradició de l’antiga Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que va formar la primera promoció d’economistes de Catalunya (1954-1959), i de l’antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials, que ha format moltes generacions de titulats mercantils i diplomats en empresarials des de l’any 1850. Aquests dos centres es fusionen el juliol del 2008 i creen l’actual Facultat d’Economia i Empresa.

Els trets definidors de la Facultat són els següents:

 • Una docència de grau de qualitat, alhora que àmplia i oberta a tothom, i que té com a objectiu la formació general orientada a la preparació per a l’exercici professional en l’esperit de l’espai europeu d’educació superior.
 • Una aposta per la internacionalització amb l’oferta d’un grau i tres màsters en anglès, així com assignatures impartides en aquesta llengua en altres graus i màsters.
 • La potenciació de les pràctiques i l’emprenedoria, amb una àmplia oferta de convenis de pràctiques i un espai de cotreball per a projectes emprenedors pioner dins el sistema universitari català.
 • Una formació de postgrau àmplia tant en l’àmbit de la formació orientada a la recerca i al doctorat, com en la formació especialitzada i professionalitzadora.
 • L’aposta per la internacionalització amb l’oferta més nombrosa de Catalunya de convenis d’intercanvi internacionals en el grau (programes europeus Erasmus, programa BCA amb els Estats Units i convenis amb Llatinoamèrica i Àsia).
 • Una recerca de qualitat amb vint-i-dos grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya, més de dos-cents investigadors actius i tres plataformes que agrupen la recerca: UB School of Economics, UB Business School i UB Sociology.

 • El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona, i com a tal té usos institucionals i administratius. En la docència universitària s’utilitzen el català i el castellà, com a llengües oficials de Catalunya. Per tant, dins i fora les aules, les sentiràs totes dues. El professorat i l’alumnat tenen dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Per exemple, els estudiants poden redactar els treballs i contestar els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que utilitzi el professor. Així mateix, es promou el coneixement d’altres llengües amb l’objectiu d’aconseguir una universitat cada cop més plurilingüe.
 • A la UB, al voltant del 60 % de les classes de grau són en català i un 40 %, en castellà. La grandària de la Facultat d’Economia i Empresa garanteix que, per a la majoria de les assignatures dels graus, hi hagi almenys un grup en algun dels dos idiomes oficials; d’aquesta manera, l’estudiant pot triar en quin idioma prefereix seguir la docència d’una assignatura. El centre anuncia la llengua de la docència abans de començar el curs acadèmic, així que en formalitzar la matrícula l’alumnat pot consultar la llengua en què s’imparteixen els grups classe de cada assignatura. La llengua indicada no es canvia i es manté durant tot el curs.
 • A més, el nostre centre està potenciant el creixement de la docència en anglès, així que hi ha també una creixent oferta d’assignatures en aquest idioma. Actualment, tres dels nostres títols ofereixen la possibilitat de seguir les classes en anglès. En el marc dels graus, el Grau d’Empresa Internacional s’ofereix íntegrament en anglès i també hi ha una línia del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses en què la docència es fa en anglès. En el marc dels màsters, el Màster d’Economia i el Màster d’Empresa Internacional s’ofereixen íntegrament en aquest idioma. A més, també hi ha oferta d’assignatures en anglès en els graus d’Economia i Sociologia.
 • Per estudiar a la Facultat, doncs, no és un requisit conèixer les dues llengües, tot i que seria convenient tenir-ne coneixements. A més, la UB, mitjançant els Serveis Lingüístics, ofereix als nous estudiants un programa d’acollida lingüística que conté una àmplia oferta de possibilitats per aprendre català: el català, com l’espanyol, és una llengua romànica. La proximitat entre les llengües d’aquest grup permet que un estudiant que ja coneix alguna d’aquestes llengües, en poc temps, pugui entendre’n d’altres. La llengua catalana té més de 9 milions de parlants i se situa com la 88a llengua més parlada del món, amb més parlants que el suec o el danès. A més, la tradició literària catalana es remunta a l’època medieval i ha tingut una rellevància i qualitat destacades fora de les fronteres del país. Et convidem a descobrir més coses sobre el català i sobre els serveis i recursos que posen al teu abast els Serveis Lingüístics, des dels cursos de català inicial fins a la Borsa d’intercanvi lingüístic, que a més, et permet de participar en diferents activitats culturals complementàries. Aprofitar aquest programa és una bona manera de participar en la vida acadèmica, social i cultural de la Universitat i, a més, facilita el contacte amb altres alumnes. Podeu consultar el següent enllaç per saber tots els recursos que posen a la teva disposició: Acollida – Serveis Lingüístics.