L’EQUIP DE RELACIONS INTERNACIONALS

A l’ORI de la Facultat d’Economia i Empresa trobaràs un equip compromès amb la internacionalització del centre i els seus col·lectius.  Així, per exemple, en són mostra els prop de 800 estudiants, incoming i outgoing -entrants i sortints- que realitzen una mobilitat internacional amb nosaltres cada curs acadèmic, i que arriben fins als 1500 si es consideren els estudiants en procés de sol·licitud. Aquest volum ens consolida com al centre més actiu de la UB pel que fa a la mobilitat internacional d’estudiants: només la nostra facultat representa el 25% del total de la mobilitat internacional de la universitat. Destacar també la xarxa de partenariats del centre establerta al llarg del temps i el seu continu anàlisis, en el que es té en compte la qualitat acadèmica i de l’experiència però també les preferències de l’alumnat en la tria de destinacions, la diversitat geogràfica, les àrees d’especialització i el valor afegit i retorn que pot aportar a l’estudiant; així, a l’ORI de la Facultat també treballem per tal de mantenir, potenciar i millorar la xarxa de partenariats i l’oferta de places del centre per al seu alumnat. No volem deixar de dir que aquesta àrea ens apassiona ja que considerem profundament enriquidora l’experiència de participarals programes de mobilitat internacional, tant pel valor acadèmic com personal que aporta a qui

hi participa. Així, malgrat els reptes creixents, amb la nostra expertesa i en aquesta línia de vocació i de convicció en relació als avantatges d’aquests programes, intentem vetllar també per tal de millorar l’experiència de la mobilitat en sí i la seva inclusivitat, en un procés de revisió dels processos continu i de participació en diferents programes i accions que puguin contribuir positivament al procés d’internacionalització de la Facultat i els seus col·lectius.

Montse Cervera – Cap de l’Oficina de Relacions Internacionals
Llicenciada en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona. Màster oficial en Gestió de la Immigració per la Universitat Pompeu Fabra. Més de 15 anys d’experiència en gestió i administració en l’àmbit de l’educació superior, la majoria dels quals vinculats als processos d’internacionalització. Mobilitat anual d’estudis a York University, Canadà.

Eva Gea – Coordinatora de Mobilitat
Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Màster oficial en Política Social, Treball i Benestar per la Universitat Autònoma de Barcelona. Més de 7 anys d’experiència en gestió i administració a la universitat, tots vinculats a la gestió de la mobilitat internacional. Més de 3 anys d’experiència en recerca vinculada a diferents àmbits, també en projectes internacionals i d’internacionalització. 3 mesos de mobilitat de pràctiques a Mòdena, Itàlia.

Marta Fornols – International Officer | Outgoing
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. 15 anys d’experiència en gestió i administració en l’àmbit privat, vinculats al departament de comptes internacionals i gestió de clients. Més de 3 anys d’experiència en gestió i administració a la universitat, tots vinculats a la gestió de la mobilitat internacional.

Noelia Fornés  – International Officer | Incoming, GLOCAL i Convenis EWP
Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Més de 15 anys d’ experiència en el sector privat, en empreses nacionals i internacionals, vinculats a l’àmbit hosteler i turístic, l’organització d’esdeveniments i a la gestió i supervisió de fires i congressos a la ciutat de Barcelona.

International Officers | Suport

Roser Plajà | Outgoing
International Officer de l’ORI de la Facultat de Dret que dona suport els dimarts a l’ORI de la Facultat d’Economia i Empresa.

Judit Sánchez | Outgoing
Estudiant en formació a través d’una beca de col·laboració de la Facultat. Estudiant del Grau d’Estadística a la Universitat de Barcelona.

Laura Ribó | Incoming & Outgoing
Estudiant en formació a través d’una beca de col·laboració de la Facultat. Estudiant del Grau d’Economia a la Universitat de Barcelona.

Gisela Asensio | Incoming
Estudiant en formació a través d’una beca de col·laboració de la Facultat. Estudiant del Grau de Dret a la Universitat de Barcelona.