Identificació del perfil competencial docente en educación superior

Any 2014


Triado Ivern, X.M.
Tipus de participació: Conferència invitada
Congrés: l’Avaluació de les competències transversales de la UB a la Facultat d’Economia i Empresa