Allotjament de llicències en xarxa

Serveis per a: PDI/PAS | Origen:
Allotjament de llicències en xarxa

La major part dels fabricants de programari ofereixen en el seu catàleg l’opció de comprar llicències en xarxa (network), també anomenades llicències flotants o concurrents.

A diferència d’una llicència individual (stand alone), que només ens permet instal·lar el programari en un únic equip i queda permanentment lligada a aquest equip,  la llicència en xarxa permet instal·lar el programari en qualsevol equip, sent un servidor central qui controla que el nombre de llicències que s’executen simultàniament no superi al nombre de llicències comprades.

En alguns entorns de treball on diversos usuaris necessiten treballar amb un programari, comprar llicències individuals per tots ells pot tenir un cost  molt elevat i la llicència en xarxa pot ser l’opció més òptima.

A l’Àrea TIC atenem les demandes d’allotjament que provenen de facultats, departaments, grups de recerca o qualsevol servei de la UB que disposi d’aquest tipus de llicències i atenem els allotjaments amb les tecnologies més conegudes: FlexNET, SentinelLM, KMS….

Porteu-nos les vostres llicències i nosaltres us les gestionem.

 

Accés al servei: obriu una incidència al PAU