MS Office 365 per escriptori

Serveis per a: Estudiants General PDI/PAS | Origen:
MS Office 365 per escriptori

Dins del contracte Campus entre Microsoft i la Universitat de Barcelona, s’obren a la comunitat de la UB una sèrie de serveis al núvol de Microsoft. Són els anomenats serveis Microsoft 365. Per exemple: correu amb Exchange Online, Office Online, One Drive…També la possibilitat de descarregar-se des del núvol UB i instal·lar localment en l’equip la darrera versió de la suite MS Office.

Des de l’1 de febrer de 2024 aquests col·lectius de la UB podran descarregar el MS Office, de manera gratuïta, fins a 15 dispositius (5 PCs / MACs, 5 Tauletes / Ipads, 5 Android / IOS)

  • PDI i PTGAS a temps total (35h)
  • PDI Associats, altre PDI, ICREAs, CIBERs, investigadors distingits i Postdoc contractat amb contracte >35h
  • Col·laboradors i membres grup UB (en cas de perfils equiparables a PTGAS o investigadors contractats per FBG o tercers assimilats a PDI amb dedicació >35h)
  • Estudiants de Grau, Màster i Doctorat

La resta de col·lectius poden usar com alternativa el Office Online.

La descàrrega d’aquest programari és pot fer tant en equips particulars com en equips propis de la Universitat de Barcelona. No s’ha d’instal·lar en equips d’entitats terceres. Quan l’usuari (estudiant, PTGAS o PDI) deixa d’estar vinculat a la UB aquest benefici es retira perdent accés a la suite de productes del MS Office.

L’ús en equips particulars està limitat a activitats relacionades amb la Universitat de Barcelona. En cap cas es pot cedir l’accés a terceres persones que comparteixin l’ordinador particular si no són alhora PTGAS, PDI o estudiants de la UB.

MS Office 365 funciona com un servei d’actualització permanent en el que l’usuari gaudirà sempre de les darreres novetats del producte. No instal·leu MS Office 365 amb altres versións d’Office (per exemple, Office 2016, Office 2019) en el mateix equip.

El PTGAS o PDI que requereixin treballar amb versions més estables d’Office (per exemple, amb bases de dades Access o macros pròpies,…) els hi recomanem treballin amb Office 2019 o 2021, donat són versions amb les funcionalitats estables i sense actualització permanent.

Accés al servei PTGAS/PDI i Estudiants:

No està disponible pel col·lectiu Alumni, (amb correu @alumni.ub.edu), que com alternativa poden usar Office Online.