Grup UB

La Universitat de Barcelona ofereix al seu col·lectiu llicències de programari segons els contractes signats amb diferents fabricants.

Alguns d’aquests contractes també ens permeten legalment proveir llicències al PAS de les entitats que formen el Grup UB. El responsable de TIC de cada entitat, o a qui autoritzi, pot accedir i sol·licitar les llicències des del  Catàleg de Programari UB autenticant-se com a gestors de Grup UB autoritzats.

En d’altres casos, els fabricants ofereixen acords de llicències que poden ser extensibles a les entitats del Grup UB.

Consulteu amb l’Àrea TIC quins són els acords i les condicions.