Accés als beneficis dels Programes oberts a la comunitat acadèmica, alguns sota conveni d’adhesió i/o inscripció.

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
Autodesk Education Community

Autodesk ofereix llicències gratuïtes de la majoria dels seus productes als membres de la comunitat universitària, docents, investigadors i estudiants. Els programes es poden instal·lar en els equips personals d’aquest col·lectiu.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
IBM Academic Initiative

IBM Academic Initiative és un programa des del que IBM ofereix a la comunitat acadèmica (estudiants, docents i investigadors) una gran quantitat de recursos per a que treballin i coneguin les solucions tecnològiques de la firma en camps com el BigData, IBM Cloud, cadenes de blocs, computació quàntica, etc…

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
IBM SPSS Modeler Premium per estudiants i PDI UB

La UB està adherida al programa IBM SkillsBuild Software Downloads (abans anomenat IBM Academic Initiative) des del que IBM facilita una gran quantitat de recursos tecnològics a la comunitat universitària.

Entre ells, accés al programari IBM SPSS Modeler Premium, que s’utilitza en la docència d’alguns ensenyaments de la nostra institució.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

La UB està subscrita al programa Microsoft Azure Dev Tools for Teaching que dóna accés gratuït a una bona part del catàleg de programari de Microsoft per estudiants i professors de les institucions acadèmiques.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
Portal OnTheHub (by Kivuto) per la UB. Llicències educatives amb mitjans personals

Kivuto és una empresa de serveis de programari centrada en facilitar plataformes de contractació, distribució i gestió de programari per a la comunitat educativa. Disposa d’acords amb algun dels principals fabricants de software (Microsoft, VMWare, IBM,…) oferint en els seus portals OnTheHub aquests beneficis.  A la UB hem sol·licitat l’activació del nostre propi portal OnTheHub de Kivuto, facilitant un nou canal de compra de llicències acadèmiques que, en alguns casos, pot ser interessant. Els portals OnTheHub són externs a la gestió i infraestructura de la pròpia UB.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
Serveis Microsoft Azure

Microsoft Azure és la plataforma de serveis de computació al núvol de Microsoft.

Microsoft ofereix a la comunitat educativa diferents nivells de subscripció i accés als recursos de MS Azure, segons el col·lectiu i l’ús.

(més…)