Aules Virtuals

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
Aules Virtuals

Necessiteu preparar una pràctica i no podeu desplaçar-vos a la facultat? Està la facultat tancada i necessiteu treballar des de casa? Estan tots els equips de l’aula d’informàtica ocupats?

Al servei d’aules virtuals oferim equips virtuals amb SO Windows 10 i programari amb llicència Campus. L’accés es pot fer des de qualsevol equip connectat a Internet, dins o fora de la xarxa de la UB.

Actualment el servei disposa d’una aula orientada a l’ús d’eines estadístiques

  • VDI_Campus_A: trobareu els programes estadístics: SPSS, SPSS Modeller, SAS, i Statgraphics

És poden afegir més programes segons les necessitats. La condició és que la Universitat disposi d’una llicència Campus.

Accés al servei:  accediu ara a l’aula virtual

Site del servei:  tota la informació relacionada amb l’accés, dubtes i resolució de problemes la trobareu al site http://www.ub.edu/aules-virtuals/.