Allotjament de llicències en xarxa

Serveis per a: PDI/PAS | Origen:
Allotjament de llicències en xarxa

La major part dels fabricants de programari ofereixen en el seu catàleg l’opció de llicències en xarxa (network), també anomenades llicències flotants o concurrents.

A diferència d’una llicència individual (stand alone), que només ens permet instal·lar el programari en un únic equip i queda permanentment lligada a aquest equip,  la llicència en xarxa permet instal·lar el programari en qualsevol equip, sent un servidor central qui controla que el nombre de llicències que s’executen simultàniament no superi al nombre de llicències comprades.

En alguns entorns de treball on diversos usuaris necessiten treballar amb un programari, comprar llicències individuals per tots ells o per tots els equips que s’haurien de llicenciar, pot tenir un cost molt elevat i la llicència en xarxa pot ser l’opció més òptima. Una part molt important del programari amb que treballem a la UB disposa de llicències d’aquest tipus.

A l’Àrea TIC gestionem aquestes llicències quan són de Campus o Site: Matlab, ArcGIS, IBM SPSS, Mathematica…i atenem les demandes d’allotjament que provenen de facultats, departaments, grups de recerca o qualsevol servei de la UB que disposi d’aquest tipus de llicències. Per això, disposem de diversos servidors que combinen les diferents tecnologies associades: FlexNET, FlexLM, SentinelRMS, SentinelLM, KMS, DongleUSB, File Sharing… i també ens permeten balancejar les càrregues per a poder oferir el servei en condicions òptimes.

Els servidors, ubicats al CPD de l’ÀreaTIC, són permanentment monitoritzats per a oferir el servei amb la màxima disponibilitat.

Porteu-nos les vostres llicències i nosaltres us les gestionem.

Accés al servei: obriu una incidència al PAU. Contactarem amb vosaltres per a que ens faciliteu el necessari.

Atenció: Nota sobre l‘accés remot als servidors de llicències arrel de la suspensió de l’activitat presencial de recerca i docència per causa del COVID-19.