Serveis per a: Estudiants | Origen:
ArcGIS Pro per estudiants

Amb la llicència Site que la Universitat de Barcelona té contractada amb ESRI s’inclou l’ús sense cost per part dels alumnes del programari ArcGIS Pro amb el mòdul principal i totes les extensions. Els alumnes poden instal·lar-se el programari en els seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants General PDI/PAS | Origen:
ATLAS.ti  i ATLAS.ti Web per usuaris UB

La llicència Campus que té contractada la Universitat de Barcelona permet que els professors, investigadors i PAS de la UB es descarreguin i s’instal·lin ATLAS.ti tant en els seus equips UB com en els equips privats. La llicència també inclou que els estudiants de la UB puguin disposar de ATLAS.ti en els seus equips personals.  Els usuaris UB poden també treballar amb l’eina en xarxa, ATLAS.ti Web (abans ATLAS.ti Cloud).

NOTA sobre la caducitat de la llicència de ATLAS.ti

La llicència de ATLAS.ti caduca el 23/7/24 i serà renovada automàticament, de forma transparent a l’usuari. En els dies previs apareixerà un missatge sobre la propera caducitat, que podeu ignorar i seguir treballant.

(més…)

Serveis per a: Estudiants General PDI/PAS | Origen:
MS Office 365 per escriptori

Dins del contracte Campus entre Microsoft i la Universtat de Barcelona, s’obren a la comunitat de la UB una sèrie de serveis al núvol de Microsoft. Són els anomenats serveis Microsoft 365. Per exemple: correu amb Exchange Online, Office Online, One Drive…També la possibilitat de descarregar-se des del núvol UB i instal·lar localment en l’equip la darrera versió de la suite MS Office.
(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
Llicència ChemOffice+ Cloud pels usuaris UB
Nota desembre ’23: Llicència renovada fins 31/12/26. Consulteu el nou codi d’activació en l’apartat accés al servei, d’aquesta mateixa fitxa.

La Universitat de Barcelona té contractada la ChemOffice+ Cloud Site License que dóna accés als usuaris UB (estudiants i PAS/PDI) als següents productes:

  • ChemOffice Suite i ChemDraw (versions professional)
  • ChemDraw cloud
  • Signals Notebook Individual Edition
  • ChemOffice+ (Windows)

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
PhysioEx 10.0 (simulacions de laboratori de Fisiologia)

PhysioEx Web és una eina de simulació de pràctiques de laboratori de Fisiologia, propietat de l’editorial Pearson. S’inclouen 12 exercicis amb 63 activitats diferents.

“…PhysioEx™ 10.0 Laboratory Simulations in Physiology provide newly formatted exercises in HTML for increased stability, web browser flexibility, and improved accessibility. The 12 Exercises contain 63 easy-to-use laboratory simulation activities that complement or replace wet labs, including those that are expensive or time-consuming to perform in class.  PhysioEx allows students to repeat labs as often as they like, perform experiments without harming live animals, and conduct experiments that are difficult to perform in a wet lab environment because of time, cost, or safety concerns….”

La UB i Pearson han arribat a un acord per poder oferir els accessos a la plataforma en condicions molt favorables de contractació.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Matlab per estudiants

L’Àrea TIC ha negociat amb The Mathworks una llicència Campus Wide per poder oferir a la comunitat universitària l’accés al programari Matlab , Simulink i totes les toolbox disponibles (+90) en les millors condicions.

En el cas dels estudiants de la UB, amb la llicència Campus Wide es facilita l’accés sense cost a tot el col·lectiu, permetent que es descarreguin i s’instal·lin Matlab en els seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
IBM SPSS Statistics Premium per estudiants

Actualització 21/12/2023: Disponibles els nous codis per renovar la llicència de SPSS fins 31/12/2024

Els nous codis de SPSS permeten llicenciar el SPSS fins al 13/12/2024 amb un període de gràcia de 30 dies, per tant, el programari serà plenament funcional fins el 31/1/2025.

La UB ha negociat amb IBM l’ampliació de prestacions de la llicència campus que tenia contractada, passant a l’edició IBM Statistics Premium. Amb la nova llicència s’inclouen tots els mòduls d’anàlisi: SPSS Missing Values, SPSS Decision Trees, SPSS Direct Marketing, SPSS Neural Networks, etc…i també l’accés al col·lectiu d’estudiants, de manera que puguin instal·lar-se SPSS en els seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
IBM SPSS Modeler Premium per estudiants i PDI UB

La UB està adherida al programa IBM SkillsBuild Software Downloads (abans anomenat IBM Academic Initiative) des del que IBM facilita una gran quantitat de recursos tecnològics a la comunitat universitària.

Entre ells, accés al programari IBM SPSS Modeler Premium, que s’utilitza en la docència d’alguns ensenyaments de la nostra institució.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
ArcGIS Desktop -ArcMap- per estudiants

Amb la llicència Site que la Universitat de Barcelona té contractada amb ESRI s’inclou l’ús sense cost per part dels alumnes del programari ArcGIS Desktop -ArcMap- amb el mòdul Advanced (ArcInfo) i totes les extensions. Els alumnes poden instal·lar-se el programari en els seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Mathematica per estudiants

Amb la llicència Mathematica for Students,  Wolfram dóna accés al programa Mathematica  als alumnes de les Facultats de Matemàtiques, Física i Geologia i dels ensenyaments d’Economia, Estadística, Enginyeria Química i Bioquímica. Aquest col·lectiu podrà instal·lar-se el programa en els seus equips personals.
(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
SAS per estudiants
Nota de setembre 2023 sobre la renovació de la llicència de SAS
Hem publicat els nous codis, que permeten activar SAS fins a 31/05/2024 (amb període de gràcia fins 31/8/2024). Aquests codis serveixen per les instal·lacions fetes abans del 29/9/2023. Les instal·lacions de SAS, posteriors al
29/9/2023, ja tenen la nova llicència incorporada.
  • Els estudiants que instal·leu per primer cop SAS aneu a l’apartat Accés al servei dins d’aquesta mateixa fitxa per accedir als instal·ladors i el procediment d’instal·lació de SAS.
  • Els estudiants que només heu renovar la llicència de la vostra instal·lació de SAS, consulteu l’entrada de la nostra base de coneixements.

 

Resultat d’una negociació amb SAS Institute Inc., l’ÀreaTIC ha signat un addendum al contracte per ampliar l’abast de la llicència, Educational Analytical Suite, de manera que també sigui accessible al col·lectiu d’estudiants de la UB. Amb això, els alumnes podran instal·lar  SAS als seus equips personals.

L’Àrea TIC ha preparat un SAS Depot específic des d’on es pot descarregar i instal·lar el SAS.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
UCINET 6 per estudiants i professors. Benefici per COVID-19

Davant la impossibilitat d’accedir als equipaments de les aules d’informàtica pel confinament provocat pel COVID-19, l’Àrea TIC ha sol·licitat a Analytich Technologies accés al programari UCINET per a que els estudiants i professors puguin instal·lar-ho als seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Statgraphics Centurion per estudiants. Statgraphics Stratus

La llicència Site que té contractada la Universitat de Barcelona permet que els alumnes es descarreguin i s’instal·lin Statgraphics Centurion en els seus equips personals amb sistemes MS Windows.

(més…)

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Mapviewer 8.x per estudiants

La llicència Campus contractada per la Universitat de Barcelona, i finançada per les Facultats de Dret i Geografia i Història, permet que qualsevol alumne es descarregui i s’instal·li Mapviewer 8.x en el seu equip personal.

(més…)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
MNova Lite CDE (Chemdraw Edition)

Amb la llicència Site dels productes ChemBio i ChemDraw, contractada a PerkinElmer, es disposa d’accés al programari d’anàlisi RMN (Ressonància Mangètica Nuclear) MNova Lite CDE de Mestrelab. Es tracta d’una versió de iniciació, amb anàlisi en 1D, del programari més avançat MNova. Podeu veure les diferències entre MNova Lite CDE i MNova.

(més…)