JabRef

Serveis per a: Gestors bibliogràfics Ofimàtica | Origen:
JabRef

Finalitat: Gestió de referències bibliogràfiques
Llicència: Lliure
Sistemes Operatius: Windows, Mac OS, Linux
Web: http://www.jabref.org/
Idioma:  Multillenguatge 

JabRef proporciona una interfície fàcil d’utilitzar per l’edició d’arxius del tipus BibTeX, la importació de bases de dates a artícles científics en línia i la gestió i búsqueda d’arxius.

Algunes funcions son: agrupació, organització i búsqueda d’entrades de referència, exportació i importació de bases de dades i conversió personalitzada dels arxius de referència.