Matlab per estudiants

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Matlab per estudiants

L’Àrea TIC ha negociat amb The Mathworks una llicència Campus Wide per poder oferir a la comunitat universitària l’accés al programari Matlab , Simulink i totes les toolbox disponibles (+90) en les millors condicions.

En el cas dels estudiants de la UB, amb la llicència Campus Wide es facilita l’accés sense cost a tot el col·lectiu, permetent que es descarreguin i s’instal·lin Matlab en els seus equips personals.

La condició d’obligat compliment és que només s’usi Matlab, i qualsevol dels seus complements, dins del seu procés d’aprenentatge. No es contempla aquest ús per la recerca que puguin fer els doctorands integrats en un grup de recerca.

Accés al servei:

  • Accediu al portal d’autoservei de la Universitat de Barcelona. Identifique-vos amb l’autenticació UB, Correu @alumnes.ub.edu.
  • El primer cop que hi accediu se us demanarà crear un usuari a The Mathworks. Identifiqueu-lo també amb la conta de correu UB.
  • Descarregueu-vos Matlab i les toolbox que necessiteu.

Més informació a les entrades relacionades de la base de coneixements.