Statgraphics per Estudiants

Serveis per a: Alumnes | Origen:
Statgraphics per Estudiants

La llicència Site que té contractada la Universitat de Barcelona permet que els alumnes es descarreguin i s’instal·lin Statgraphics en els seus equips personals.

Accés al servei: