EIX 3 - EL MONESTIR INTERIOR

Reconstrucción virtual del Real Monasterio de Santa María de Pedralbes


El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, fundat per la reina Elisenda de Montcada l’any 1326, va ser el segon monestir de clarisses de la ciutat de Barcelona, després de la fundació del de sant Antoni i santa Clara al segle XIII. Des dels segle XIV i fins l’actualitat ha estat habitat per monges clarisses que han conviscut sota la regla dictada pel papa Urbà IV.

L’aportació del monestir al projecte “Paisatges espirituals” es concreta en la realització d’un aixecament topogràfic del conjunt monàstic de Pedralbes, des del moment de la fundació al segle XIV fins a l’actualitat, que permet una restitució virtual del monument. A través de la planimetria, de continguts teòrics i de documentació gràfica, es presenta i s’estudia l’evolució arquitectònica i constructiva de les diferents etapes històriques i els espais més representatius de cadascuna d’aquestes etapes, així com d’alguns dels objectes que s’han pogut identificar relacionats amb aquests espais.

Un segon apartat d’aquest projecte és la recreació, mitjançant la tècnica de la realitat virtual, d’espais del monestir medieval com ara el claustre, la infermeria, la cuina i la capella de sant Miquel. L’ambientació d’alguns dels espais es fa en base a objectes de l’època que es conserven al propi monestir i a dos inventaris: l’un, del 6 de juny de 1364, fet per l’abadessa sor Sibil·la de Queixans, Liber inventariorum omnium bonorum Monasterii de Pedralbes, que conté els béns del monestir i els objectes d’algunes estances que la nova abadessa va trobar i anotar. I un segon, annex del primer i datat el mes de gener de 1376, en què l’aleshores abadessa, sor Agnès ça Rovira, a l’inici del seu mandat, anota els béns trobats per ella al monestir, incloent també part dels que la reina Elisenda, ja difunta, havia donat.

En una fase posterior se pretende así mismo recrear el interior del espacio de la iglesia a partir de estos dos documentos.

El video que se presenta aquí visualiza pues la secuencia cronológica constructiva del conjunto monástico. La recreación de los espacios interiores se podrá consultar en la web del Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes a través del proyecto museográfico El Monestir de Pedralbes al llarg dels segles (http://monestirpedralbes.bcn.cat)

manuscrito_eje3.jpg