EXPERIÈNCIES

Paisatges Espirituals vol obrir-se a experiències formatives en diferents formats i destinades a públics diversos. D'una banda promou accions de formació destinades a la integració d'estudiants universitaris de grau i màster en aspectes divulgatius i de difusió científica del propi projecte (Exposició Virtual), i d'altra cerca el diàleg amb un públic ampli mitjançant cursos en línia d'accés obert (MOOC) o cursos presencials especialitzats (Gaudir UB).

window1.jpg