EIX 1 - PAISATGES MONÀSTICS

Aquest eix de treball està destinat a l'elaboració i estudi de cartografies diacròniques comparatives dels processos de fundació, implantació i desenvolupament de les ordres masculines i femenines en els diversos regnes peninsulars. Es tracta d'una línia de treball vinculada directament a l'Atles Claustra, els mapes històrics del cual recull i amb la base de dades geo-posicionada del cual es troba connectada. El seu objectiu és avançar en els resultats de Claustra implementant projectes pilot que visualitzin identitats i diferències de gènere. Els projectes de l'Eix 1 es centraran en una primera fase a Catalunya, Andalusia i Portugal. La completa topografia monàstica plasmada en cadascun d'aquests territoris ha d'estar destinada a generar interrogants i impulsar la investigació sobre el tema. Veure per preguntar i preguntar per saber.

bookmark_eje1.jpg