L'EQUIP

Coneix la gent que fa PAISATGES ESPIRITUALS

Centres Participants

Map of Partners

Llista de Centres de Recerca i Institucions que participen a PAISATGES ESPIRITUALS

1) Universitat de Barcelona
2) Universidad Pablo de Olavide
3) Universidad Pontificia de Comillas
4) Universidad de Oviedo
5) Universitat Internacional de Catalunya
6) Universidade de Lisboa
7) Universidade Aberta de Portugal
8) Universidade Nova de Lisboa
9) University of Nottingham
10) Universität Leipzig
11) Duke University
12) University of Colorado-Boulder
13) L'École des hautes études en sciences sociales
14) Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
15) Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea
16) Reial Monestir de Pedralbes (ICUB)
17) Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines
 

Coordinat des de la Universitat de Barcelona, l'Equip de Paisatges està format per investigadores i investigadors nacionals i estrangers especialitzats en disciplines, metodologies i temàtiques diverses: història, història de l'art, patrimoni, documentació, arxivística, estudis de gènere, arquitectura, arqueologia, física, audiovisuals i humanitats digitals. L'Equip es caracteritza per:

  • Promoure la inter- i transdisciplinarietat impulsant treballs conjunts entre especialistes de diferents àmbits.
  • Incorporar les últimes tendències en Humanitats Digitals promovent també la formació del conjunt dels membres en aquesta direcció.
  • Construir una xarxa que abasta especialistes en els diversos territoris estudiats.
  • Permetre aproximacions diverses i flexibles als temes de conjunt, canalitzades en forma de projectes-pilot dins de cada un dels eixos d'investigació. 
  • Afavorir l'orientació de joves investigadors i investigadores pre- i postdoctorals envers metodologies capdavanteres i reptes innovadors.
  • Afavorir la riquesa plurilingüística de la recerca a Europa, incorporant cadascuna de les contribucions en investigació, difusió, participació i transferència en les llengües originalment utilitzades per les autores i autors dels textos i treballs.

Direcció del Projecte

Blanca Garí

Blanca Garí

Investigadora Principal

Catedràtica d'Història Medieval. Formada com medievalista a Barcelona, París i Gènova, és doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment coordina el SGR MAHPA i el Doctorat en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona i forma part del Management Committee del projecte "New Communities of Interpretation" coordinat per la Universitat de Groningen (COST-Action IS1301). És membre de l'IRCVM.

claustra@ub.edu

Nuria Jornet

Núria Jornet

Co-Investigadora Principal

Doctora en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre la primera comunitat de clarisses en terres catalanes (fundació i arxiu). Professora titular del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, on imparteix docència des de 1994 en assignatures d'arxivística, patrimoni documental i tècniques historiogràfiques de la recerca documental. És membre de l'IRCVM.

claustra@ub.edu

 

EQUIP

Concha Rodríguez-Parada
Concha Rodríguez-Parada
Universitat de Barcelona crodriguezp@ub.edu
Marta Sancho
Marta Sancho
Universitat de Barcelona msancho@ub.edu
Maria Soler
Maria Soler
Universitat de Barcelona mariasoler@ub.edu
Delfi I. Nieto-Isabel
Delfi I. Nieto-Isabel
Universitat de Barcelona delfinieto@ub.edu
David Carrillo Rangel
David Carrillo Rangel
Universitat de Barcelona carrillo@ub.edu
Xavier Costa
Xavier Costa
Universitat de Barcelona xaviercosta@ub.edu
Pol Bridgewater
Pol Bridgewater
Universitat de Barcelona polbridgewater@ub.edu
Laura de Castellet
Laura de Castellet
Universitat de Barcelona lauradecastellet@sasserra.com
Silvia Pérez González
Silvia Pérez González
Universidad Pablo de Olavide spergon@upo.es
José María Miura Andrades
José María Miura Andrades
Universidad Pablo de Olavide jmmiuand@upo.es
María del Mar Graña
María del Mar Graña
Universidad Pontificia de Comillas mar.grana@teo.upcomillas.es
Raquel Alonso
Raquel Alonso
Universidad de Oviedo raquelaa@uniovi.es
Marta Crispí
Marta Crispí
Universitat Internacional de Catalunya
mcrispi@uic.es
Ana María Seabra de Almeida
Ana María Seabra de Almeida Rodrigues
Universidade de Lisboa anarodrigues@letras.ulisboa.pt
Maria Filomena Andrade
Maria Filomena Andrade
Universidade Aberta maria.andrade@uab.pt
João Luís Inglês Fontes
João Luís Inglês Fontes
IEM - Universidade Nova de Lisboa joaolfontes@hotmail.com
Lucila Mallart
Lucila Mallart
University of Nottingham ahxlm2@nottingham.ac.uk
Lucila Mallart
Sebastian Roebert
Universität Leipzig roebert@rz.uni-leipzig.de
Caroline Bruzelius
Caroline Bruzelius
Duke University c.bruzelius@duke.edu
Núria Silleras
Núria Silleras
University of Colorado-Boulder nuria.silleras-fernandez@colorado.edu
Laura Cayrol
Laura Cayrol Bernardo
L'École des Hautes études en Sciences Sociales laura.cayrolbernardo@ehess.fr
Antonio Bertini
Antonio Bertini
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo bertini@issm.cnr.it
Gemma Colesanti
Gemma Colesanti
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea gemma.colesanti@issm.cnr.it
Anna Castellano
Anna Castellano
Reial Monestir de Pedralbes (ICUB)
acastellano@bcn.cat
Carme Aixalà
Carme Aixalà
Reial Monestir de Pedralbes (ICUB)
caixala@bcn.cat
Irene Brugués
Irene Brugués
Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines irene.brugues@gmail.com
Carlos López Arenillas
Carlos López Arenillas
PangurBàn carlos.lopezarenillas@pangurbansl.com
Araceli Rosillo
Araceli Rosillo
Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya araceli.rosillo@gmail.com
Leopoldo Repola
Leopoldo Repola
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli repolaleopoldo@gmail.com