EIX 2 - EL MONESTIR I EL SEU ENTORN

Aquest eix pretén analitzar les relacions recíproques dels monestirs amb el territori circumdant. L'objectiu d'aquesta línia de treball és reconstruir, a manera de models pilot, els paisatges rurals i urbans de determinats monestirs. Atenent a fonts històriques i arqueològiques i implementat cartografies històriques a través de mapes SIG es persegueix visualitzar per a cada monestir tant el seu paisatge patrimonial de recursos i domini, com els seus paràmetres de relació, impacte, entorns d'influència i relació en el conjunt territorial en què s'insereix. Els projectes de l'Eix 2 se centraran en una primera fase en l'estudi de dos monestirs benedictins de Catalunya (Sant Daniel de Girona i Sant Cugat femení i masculí respectivament) i en el de dos topografies monàstic-conventuals de les ciutats de Nàpols i Palerm. De la mateixa manera, utilitzarem la metodologia arqueològica en el desenvolupament de diverses campanyes d'excavació al monestir femení santjoanista d'Alguaire (Segrià). Veure per preguntar i preguntar per saber.

JACIMENT d'ALGUAIREJACIMENT d'ALGUAIREEL MONESTIR A L'ENTORN URBÀEL MONESTIR A L'ENTORN URBÀ

EL MONESTIR A L'ENTORN RURALEL MONESTIR A L'ENTORN RURAL

landscape_eje2.jpg