STAKEHOLDERS

Paisatges espirituals compta amb el suport explícit de dues entitats promotores a què pertanyen respectivament dos membres del Equip de Treball. Però, en coherència amb els plantejaments de base del projecte, Paisatges espirituals vol anar més enllà i es proposa establir relacions amb un bon nombre d'entitats i centres que puguin estar interessats en diferents aspectes de la feina que s'està duent a terme. En conseqüència, és un objectiu suplementari del projecte crear una xarxa de Stakeholders que canalitzi la relació amb els diversos usuaris i faciliti el diàleg amb ells.

 

ENTITATS PROMOTORES

bridge_stakeholders.jpg