EXPOSICIÓ VIRTUAL

L'exposició Paisatges d'espiritualitat monàstica. Espais i pràctiques s. XII-XVI , pretén reflexionar, a través de l'anàlisi d'objectes religiosos (llibres, retaules, documents, talles, etc.), sobre el seu context espacial i performatiu en la vida monàstica, i sobre les pràctiques religioses, litúrgiques, mistagògiques, devocionals o de memòria i identitat que aquests objectes ens ajuden a reconstruir. L'exposició es divideix en quatre espais de límits ambigus, però que pretenen mostrar precisament tota la riquesa i complexitat del tema. Es tracta d'una experiència educativa duta a terme principalment per estudiants del Màster de Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona i forma part del projecte d'Innovació Docent 2017PID-UB/27 del GIDC [contra]Taedium.

Accés a la Exposició

Exposició virtual
expobanner2.jpg