EIX 4 - XARXES EN CONTEXTOS DE REFORMA I DISSIDÈNCIA

Aquest eix pretén mapejar les relacions, el moviment i la circulació d'idees en els moviments espirituals de reforma i dissidència. Posant a prova l'eficàcia de l'aplicació de metodologies procedents de l'Anàlisi de Xarxes Socials adequadament adaptades per a l'anàlisi històrica, els projectes desenvolupats en el eix 4 volen posar en evidència l'estructura relacional de concretes comunitats d'interpretació. En la seva primera fase es desenvolupen dos projectes: l'anàlisi de la xarxa relacional dels monestirs de clarisses reformades de Castella als segles XIV-XV i el de les xarxes de dissidència de les beguines i beguins del nord-est peninsular i Migdia francès. Una cartografia dels nodes i l'estructura relacional d'aquestes comunitats mostrarà a manera d'instantània un paisatge ple d'interrogants. Veure per preguntar i preguntar per saber.

XARXES DE DISSIDÈNCIAXARXES DE DISSIDÈNCIAXARXES DE REFORMAXARXES DE REFORMA
networkbenner1.jpg