EIX 4 - XARXES EN CONTEXTOS DE REFORMA I DISSIDÈNCIA

LA CONGREGACIÓ DE TORDESILLAS: XARXES DE REFORMA FEMENINA

Entorn al monestir de clarisses de Santa Maria la Real de Tordesillas, fundat el 1363 pel rei Pere I i les seves filles, es va generar a partir de 1410 una congregació de monestirs de caràcter reformista. Al llarg del segle XV, aquesta congregació es va estendre per bona part del territori de la Corona de Castella. Es van integrar en ella els monestirs desitjosos de recuperar el rigor espiritual, que s'havia perdut durant la crisi del segle XIV. Aquest estudi aborda les connexions que van donar forma a aquesta xarxa monàstica amb l'objectiu de valorar els seus factors explicatius. Ens interessa sobretot revelar si van ser les dones les que van promoure la configuració congregacional i, en cas de ser així, si això va obeir a necessitats específiques que puguem valorar en clau de gènere. El treball encara en curs revisa la incidència del poder i el vincle amb la política.

Aquí es presenta el resultat de la recerca de base que ha portat a la tria dels monestirs d'una o altra manera relacionats amb la xarxa. Després de la seva selecció a l'Atles Claustra on es troben posicionats i estudiats, s'han generat mitjançant GIS els corresponents mapes.

Mapa 1Mapa 2Mapa 3
networkbenner1.jpg