EXPERIÈNCIES d'INTERCANVI

Grand Tour de la Nau Côclea 2017

En el Grand Tour d'aquest any (16 d'agost al 3 de setembre 2017) el camí ha transcorregut entre el Santuari de Núria, als Pirineus, i el monestir benedictí de Montserrat, al cor de Catalunya. Els participants han pogut entrar en contacte al llarg del recorregut amb espais, monuments i gents que constitueixen elements clau del paisatge religiós històric de Catalunya, del passat i del present. Un patrimoni tangible i intangible que els organitzadors, els artistes, i les gents del territori s'han esforçat a desentranyar i compartir. El Projecte Paisatges Espirituals ha volgut també estar present, participar, intervenint en determinats llocs, per apropar el caminant a una visió diacrònica del paisatge contemplat i per compartir experiències i sabers amb comunitats, artistes i caminants.

Les propostes del projecte Paisatges Espirituals al Grand Tour han estat dues: la primera proposta ha tingut lloc els dies 26 i 27 d'agost al Santuari del Miracle i el seu entorn, a càrrec de la Laura de Castellet, i la segona ha tingut lloc el dia 31 d'agost al convent de Santa Clara de Manresa a càrrec de l’Araceli Rosillo.

CREANT UN ESPAI SONOR AMB LAURA DE CASTELLETCREANT UN ESPAI SONOR AMB LAURA DE CASTELLETBLANCA GARÍ PRESENTA EL PROJECTEBLANCA GARÍ PRESENTA EL PROJECTE

ARRIBANT AL MONESTIR DE SANTA CLARA DE MANRESAARRIBANT AL MONESTIR DE SANTA CLARA DE MANRESAARACELI ROSILLO EN CONVERSA AMB EL PÚBLICARACELI ROSILLO EN CONVERSA AMB EL PÚBLIC

SOR JUANA MARI ENS OBRE LA PORTA DEL MONESTIRSOR JUANA MARI ENS OBRE LA PORTA DEL MONESTIRSOR LUCIA I LA PRIORA A LA PORTASOR LUCIA I LA PRIORA A LA PORTA

CONCERT AL CAMÍCONCERT AL CAMÍ