“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 • Reflexionar sobre les informacions dels manuals o lectures de lʹassignatura i sobre la que lʹalumnat ha trobat a la wikipèdia.
 • Analitzar els continguts teòrics que donen els manuals/lectures i Internet des dʹuna perspectiva comparativa i crítica.
 • Aplicar termes i conceptes desenvolupats en lʹaula a lʹexplicació dirigida a públic no especialista. 
 • Identificar diferents punts de vista.
 • Redactar i estructurar la informació amb rigor i coherència.
 • Assolir les pautes per a la realització dʹun treball acadèmic.
 • Assolir una base per a formar criteris.
 • Iniciar-se en el procés dʹun petit treball de recerca.  
 • Exercitar i transmetre la curiositat per al nostre patrimoni cultural àrab.
 • Ajudar a biblioteques i museus a constituir el seu fons. 
 • Adquirir i donar una perspectiva més amplia sobre un tema (amb lʹintercanvi dʹidees entre els alumnes del grau i els professionals).   
 • Desenvolupar el treball en col·laboració.
 • Fomentar la divulgació.
 • Trobar sentit a la feina.