Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que estan cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els casos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Morin Fraile,Victòria
Participants: 
Conxita Amat Miralles, Bárbara Arias Samperiz, José Antonio Asensio Fernández, Mercè Costa Cuberta, Laura Cuffi Cheliz, Jordi Delàs Amat, Itziar de Lecuona, Anna Escofet Roig, Mar Fatjó-Vilas Mestre, Marta Goula Goula, Eulàlia Grau Costa, Antonio Madrid Pérez, Maria Antònia March Pujol, Miquel Martínez Martín, Àngels Massip Bonet, Pep Mata Benedicto, Carles Mauricio Falgueras, Victòria Morin Fraile, M. Cristina Poblet Farrés, Joan Miquel Porquer Rigo, Rosa Povedano Ferré, Jaume Ros Vallverdú, Antoni Vallès Segalés, Anna Vilella Morató, Elisabet Playa Pous, Araceli Rosa de la Cruz, Mireia Esparza Pagès, Esther Esteban Torné, Montserrat Illan Villanueva, Xavier Torrado Prat, M. Àngels Pons Cardell, Fco. Javier Sarrasí Vizcarra, Josefina Carreras Sabaté, Emili Boix Fuster, Albert Soler i Llopart, Josep Solervicens Bo, Josep M. Domingo Clua, Mònica Rius Pinies, Chus Lama López, Ana Belén Fernández Cervilla, Núria Vergés Bosch, Amèlia Tey Teijón, Ascensión García García, Juan Jose Pacheco Puig, Enric Teixidó Simó, Teresa Valverde Gefaell, Maria Rubio Valera, , Míriam Anderson, Àlex Peñalver Cabré, David Bondia García, Núria Pumar Beltran, Antonio Giménez Merino, Ruth Vilà Baños, Abdallah Tagourramt El Kbaich, Mercè Segarra, Mònica Martínez, Elena Maestre González, Eva Guix Comellas, José Antonio Sarria Guerrero, Rafael Romero Pineda, Montserrat Suriñach Pérez, Maria Antonia Buenaventura Rubio, Irene Cases Rodrigo, Francisco Javier Serrano Navamuel, Sergi Oliva Torres, Marta López Costa, M. Emilia Calvo Labarta, Xus Martín Garcia, Marta Bueno, Núria Rodriguez Ávila, Tònia Coll Florit, Clara Daroca Musté, Laia Moretó Alvarado, Manolo Fontiveros Sánchez, Ana Inés Fernández, José Antonio Padilla, Isabel Viola Demestre, Cecilia Fernández Lastra, Eduardo L. Mariño Hernández, M. Pilar Modamio Charles, Massimo Cova, Ana Sanz, Víctor Gómez, Verònica Asensio Arjona, Marina Solé Català, Miguel Pérez-Moneo Agapito, Josep Mª Baqués, Esther Luna, Moisés Carmona, Clara Camps Calvet, Josep Maria Torralba Roselló, Eveline Chagas Lemos, Laia Moreto Alvarado, M. Montserrat López Páez, Andrés Ortega Cruz, Núria Ricart Ulldemolins, Mar Grasa, Leon Freude, Guillermo Bautista, Montserrat Payà, Estela Rodriguez García, Cesc Esteve, Núria Sara Miras, Óscar Alonso, Sonia Estrade Albiol, Patrícia Martínez i Àlvarez, Lorena Villa García, Alba Roselló Novella, Yolanda Rico García, Miguel Carreiro Alonso, Marcel Cano, Eloi Puertas, Ruben David Fernandez, Elena Xuriguera, Núria Llorca, Jordi Garcia Gómez
Projecte en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona: Marta Comas Sàbat i Eulàlia Esclapés Turró