El treball col•laboratiu en xarxa –web 2.0, blog- per aconseguir un major aprenentatge i aprofundiment social i ètic

Aquesta iniciativa respon per una banda a la necessitat de millorar i aprofundir les competències assolides per l’alumnat, i per altra, de garantir l’èxit de la tasca de guia i retroacció. Ens mou l’interès d’experimentar una nova manera de fer-ho. Així, l’objectiu del projecte és utilitzar les sinergies del treball col·laboratiu en xarxa –web 2.0, blog- per aconseguir un major compromís de l’alumnat en l’aprenentatge i un major aprofundiment social i ètic en lestasques proposades.

Partim de que en el treball col·laboratiu la interacció entre els membres del grup és continuada i d’un grau de profunditat considerable. El grup, assumint uns coneixements previs, s’implica tant en la definició de la tasca (objectius, parts o fases de la tasca, producte final) com en la seva gestió (participació de cada membre, pla de treball, calendari, procés de revisió…). Els components del grup es reparteixen el treball en funció de les seves capacitats o interessos personals i, per realitzar els encàrrecs individuals, cada membre del grup es recolza en els seus companys, així com en el professorat. D’aquesta manera s’aconsegueix el progrés del coneixement compartit.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general del projecte, havent observat les mancances detectades,és utilitzar les sinergies del treball col·laboratiu en xarxa –web 2.0, blog- per aconseguir un major compromís de l’alumnat en l’aprenentatge i un major aprofundiment social i ètic en les tasques proposades.

És pretén consolidar les estructures de treball i les eines necessàries per a què l’alumnat aprengui a participar de manera compromesa en el procés d’aprenentatge,a l’hora que crear i millorar les competències transversals que la Universitat de Barcelona considera necessàries i que estan contingudes en les plans docents de les diferents assignatures:

a)   compromís ètic,
b)   capacitat d’aprenentatge i responsabilitat
c)   capacitatcomunicativa
e)   capacitat creativa i emprenedora
f)    treball en equip

Els objectius més específics per tant es concreten en:

que l’alumnat aprengui a ser respectuós i crític amb els continguts que publiqui a la xarxa
que l’alumnat de forma col·laborativaprodueixi textosi els comparteixi amb tot el grup a través de la xarxa;
que l’alumnat sigui capaç de millorar la comunicació oral i escrita;
que l’alumnat sigui capaç d’aprofundir i de valorar les seves tasquesiles dels companys amb rigor;
que l’alumnat desenvolupi la seva proactivitat, i la participació, necessària per a la seva futura tasca docent
que l’alumnat desenvolupi les habilitats necessàries per assolir la competència del treball en equip;

Codi del projecte: 
2018PID-UB/007
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Participants: 
Josefina Recasens Guitart
Lidia Daza Perez
Lidia Garcia Ferrando
Marta Melo Colldeforns
Xavier Martínez Celorrio
Santiago Eizaguirre Anglada
Núria Vallès Peris
Ana Belén Cano Hila
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau Educació Infantil
Grau Educació Primària
Assignatures implicades: 
Sociologia de l'educació, canvis educatius i multiculturalitat