GID INTERMÁSTER

GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup: 

Tal i com indica el nom del  Grup (amb vocació interdepartamental, interfacultativa i interuniversitària), les línies previstes en el marc de la Innovació i Millora Docent tindran com a centre d’interès els ensenyaments de Màster. Els grans objectius del Grup d’Innovació Docent seran:

  • Elaboració de Guies Didàctiques per al Treball de Fi de Màster, a demanda de diferents Titulacions de Màster en diferents Facultats de la UB i d’altres Universitats Catalanes. Les Guies Didàctiques poden referir-se indistintament a Ensenyaments humanístics i experimentals .
  • Millora en les tècniques d’avaluació dels Màsters, ja sigui per fomentar l’autoavaluació de l’alumnat , ja sigui per millorar el procés avaluador del professorat de les Comissions Avaluadores.
  • Seguiment–institucional i individual– de l’adquisició de competències transversals en l’alumnat dels Màsters, a través de l’estructura tutorial. Si les circumstàncies ho permeten (ajuts, subvencions nacional i/o europees, beques, pressupostos, etc.),  pretenem iniciar un treball conjunt  –UB/Universitats Europees per a la innovació dels processos tutorials amb alumnat de Màsters.
  • Enfortir l’orientació professional dels estudiants universitaris, per assegurar que les persones graduades al finalitzar els seus estudis, tinguin les habilitats per gestionar la seva carrera professional en un context d’incertesa. Es important assegurar que les persones que es graduen tinguin un coneixement realista de les seves capacitats d’ocupabilitat

A més, el grup té l'objectiu d'incidir en l'aprenentatge per al desenvolupament de la professió, millorant els processos en l'adquisició de competències professionals. Per aquesta raó el grup focalitzarà les seves actuacions en els Treballs final de màster i en el practicum, dos espais imprescindibles per al desenvolupament de competències necessàries, posteriorment, en l'exercici de la professió.

Codi UB: 
GINDOC-UB/127
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Llanes Ordóñez, Juan
Membres del grup: 
María Rosa Buxarrais Estrada
Montserrat Casanellas Chuecos
Elisenda Pérez Muñoz
Mercedes Torrado Fonseca
Marta Burguet Arfelis
Pilar Figuera Gazo
Mercè Alós Lladó
Eva Ferraz Comín
Marta Venceslao Pueyo
Laura Martinez Rodriguez
Jordi Garcia Farrero
David Vallespín Pérez
Noemí Jiménez Cardona
Robert-Guerau Valls Figuera
Amèlia Tey Teijón
Carmen Jerez Molina
Susana Aránega Español
Lidia Daza Pérez
Cristina Vidal Marti
Silvia Batlle (UNTREF)
Sara Pedregosa Fauste (UdL)

Projecte/s del Grup

2022PMD-UB/007
Coordinació: Cristina Roy Perez
Estat: Actiu
2020PID-UB/014
Coordinació: Amèlia Tey
Estat: Finalitzat
2018PID-UB/003
Coordinació: Llanes Ordoñez, Juan
Estat: Finalitzat
2013PID-UB/012
Coordinació: M.LUISA RODRIGUEZ MORENO
Estat: Finalitzat