GIDCUB-11/EST

GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT
Presentació: 

El nostre grup es centra en la generació de noves estratègies per a la millora de la docència en Estadística i a l'hora del increment i estabilització del rendiment acadèmic dels nostres estudiants. Això es tradueix en l'estudi regular dels possibles factors que incideixen en els resultats acadèmics de les nostres assignatures i, també, de la avaluació de les estratègies i innovacions emprades.

Objectius de l'activitat del grup

En els darrers temps hem dedicat bona part del nostre esforç d’innovació a les qüestions derivades dels processos d’avaluació i de la seva aplicació en determinades condicions. En concret hem desenvolupat conjuntament amb altres dependències de la UB un recurs d’avaluació continuada per a grans grups (UBTracking) que en el curs 2015-2016 ja hem aplicat en una de les nostres assignatures (Tècniques de Recerca). Complementàriament hem desenvolupat un seguit de nous materials pràctics per a les nostres assignatures per tal d’anar caminant cap a unes assignatures basades en el que es coneix com “aprenentatge representacional” que en les nostres assignatures implica l’ús de recursos gràfics i visuals de forma massiva. Hem dedicat els darrers quatre anys en obtenir evidència empírica sobre l’efecte dels recursos gràfics per a la millora del “statistical reasoning”. Dit això, i com a continuació i derivada de tot plegat, els nostres objectius pel proper període es poden resumir en:

1.- Transformar en aquells aspectes que siguin possible els actuals continguts en estratègies gràfiques que acompanyin a les actual. Això implica reconduir aspectes i detalls de les nostres assignatures al domini gràfic (veure les obres de Tufte, per exemple).
2.- Modificar les activitats a l’aula i fora per que els estudiants es familiaritzin en aquest tipus d’argumentació estadística. Generar entorn de treball transversal ajustat a les competències atribuïdes a les nostres assignatures per tal de generar sistemes d’avaluació.
3.- Valorar noves formes d’avaluació en grup i individualitzada per tal que els continguts programats siguin avaluats mitjançant tasques gràfiques adaptades als continguts.
4.- Valorar rendiments acadèmics i indicadors de satisfacció per tal de valorar longitudinalment l’impacte d’aquest tipus de docència.
5.- Mantenir la coordinació, equip docent i formació de novells pel nostre grup, amb la incorporació d’intercanvis internacionals de docència, generant una xarxa estable d’innovació docent (Florència, Cagliari, Mèxic, Estats Units, e

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/079
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Guàrdia Olmos, Joan
Membres del grup: 
Antonio Solanas Perez
Maribel Peró Cebollero
Jaume Turbany Oset
Lluis Salafranca Cosialls
José Luis Losada López
Rumen Manolov
David Leiva Ureña
Sonia Benítez Borrego
Albert Sánchez Niubó
Ruth Dolado Guivernau
Cristina Cañete Massé

Projecte/s del Grup

2014PID-UB/003
Coordinació: Rumenov Manolov, Rumen
Estat: Finalitzat