ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius de la proposta són:

- Incidir en la qualitat de les propostes i projectes dels alumnes en l’assignatura.
- Establir un seguiment, mentoria, recolzament, guia ... del treball dels alumnes per ajudar-los a avançar de forma continuada durant tot el procés.
- Centrar l’activitat d’ensenyament en l’alumne i el seu procés d’aprenentatge.
- Promoure el treball col·laboratiu i en equip.
- Afavorir l’aprenentatge significatiu i contextualitzat en la pròpia feina i entorn proper dels alumnes.

Aquests objectius els podem mesurar a través de les estratègies utilitzades al portar a terme la metodologia, les accions i les activitats concretes a l’assignatura. I sobretot a partir de l’anàlisi de les contribucions dels alumnes, i els feedbacks del professorat, així com els resultats i les qualificacions en totes les fases del projecte de l’assignatura (anàlisi, briefing, disseny conceptual, flowchart, wireframes, storyboard), i comparativa (altres grups i cursos) dels resultats finals en qualificacions, (s’explicita a l’apartat avaluació).

 

Però per les característiques de l’acció, el projecte planteja uns objectius “reals” que van més enllà de l’assignatura en si mateixa i de la qualitat sobre els projectes. Impliquen un aprenentatge més aprofundit que és:

- Apoderar els alumnes del màster sobre el seu propi procés d’aprenentatge.
- Ajudar-los a qüestionar-se els processos d’autoregulació de l’aprenentatge.
- Incidir positivament en el desenvolupament professional dels participants.
- Desenvolupar competències crítiques sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Són, clarament, objectius difícils de mesurar a posteriori. S’analitzaran les respostes de l’alumnat en el procés final de l’assignatura quan els confrontem davant el fet de repensar si tota l’acció educativa portada a terme era l’adient en un ensenyament superior i de tercer cicle, , (s’explicita a l’apartat avaluació).

Codi del projecte: 
2017PID-UB/005
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
GRANÉ ORÓ, MARIA
Participants: 
GRANE ORO, MARIA; BARTOLOME PINA, ANTONIO RAMON
Ensenyament/s: 
Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals, Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona
Assignatures implicades: 
Disseny i Producció Interactiva