Introducció del role-playing per a la millora de la capacitat comunicativa

Les pràctiques clíniques del Grau d'Odontologia contribueixen a l'ensenyament de coneixements i habilitats, però serveixen a més per desenvolupar valors personals, professionalisme, comportament ètic, i competències considerades com transversals, pròpies de la professió. 

La importància de construir i mantenir una comunicació adequada amb el pacient és innegable per a qualsevol disciplina emmarcada dins les ciències de la salut. Dues de les principals funcions clíniques que ha de complir tot odontòleg davant el seu pacient són el diagnòstic i el tractament. Per complir-les de manera satisfactòria, l’odontòleg ha d’incórrer no només en l'aspecte biològic de l'individu, sinó també en les dimensions psicològica i social, la qual cosa l'obliga a endinsar-se en aspectes d'elevat contingut afectiu per al pacient. La comunicació no només ha de servir de vehicle per obtenir la informació que el professional necessita pel compliment de les seves funcions, també ha de emprar-se perquè el pacient se senti escoltat, per comprendre del tot el significat de la seva malaltia i perquè se senti copartícip de la seva atenció durant el procés assistencial. Així, és necessari que els estudiants adquireixin unes habilitats comunicatives que els hi permetin ser competents a l’hora d’afrontar, d’una forma eficient, la problemàtica que habitualment els hi plantejarà la seva professió en escenaris reals, complexos i dinàmics. 

Actualment, les habilitats comunicatives de l'alumnat es treballen durant el propi transcurs de la pròpia pràctica assistencial (a base d'atendre pacients) sense que aquestes siguin ensenyades ni apreses. De forma concreta, a l’assignatura de Cirurgia Bucal Clínica i Implantologia, un dels ítems que inclou la rúbrica sobre aptituds és l’empatia. No obstant, als estudiants no se’ls proporciona cap recurs sobre el tema que puguin fer servir ni s’implementa cap metodologia que permeti desenvolupar-la.

En conseqüència, la introducció del role-playing permetrà als estudiants entrenar-se en un entorn realista, oferir l'oportunitat d'aprendre conductes apropiades, desenvolupar el pensament crític, ajudar en la presa de decisions, i afavorir l'aprenentatge reflexiu. A més, aquesta proposta augmentarà l'eficàcia de les sessions pràctiques. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Desenvolupar habilitats de comunicació entre l’odontòleg i el pacient.

- Millorar la seguretat en la comunicació entre l’odontòleg i el pacient.

- Aprendre a gestionar situacions de conflicte entre l’odontòleg i el pacient.

- Incentivar el treball en equip i la presa de decisions bàsica. 

Codi del projecte: 
2022PID-UB/025
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Octavi Camps Font
Participants: 
Alba Sánchez Torres
Rui Pedro Barbosa Figueiredo
Eduard Valmaseda Castellón
Maria Àngels Sánchez Garcés
Jorge Toledano Serrabona
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
ODONTOLOGIA
Assignatures implicades: 
Cirurgia Bucal Clínica i Implantologia