Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

  •     Replantejar el sistema d'avaluació contínua de l'assignatura Gramàtica descriptiva de l'anglès I.
  •     Elaborar noves activitats i materials d'aprenentatge basats en corpus textuals.
  •     Fomentar el treball en grup.
  •     Elaborar rúbriques d'avaluació que reflecteixin els conceptes i procediments avaluats, així com l'esforç de l'alumnat.

Amb l’objectiu d’implementar les activitats que volem dissenyar pretenem organitzar tallers, tot fomentant el treball en grup en la línia dels pressupostos de l’EEES i posant en marxa pràctiques d’avaluació formativa orientades a la millora de l’aprenentatge i de l’assoliment de conceptes i procediments de l’alumnat de Gramàtica Descriptiva de l’Anglès I. Igualment, cal subratllar que el disseny de les noves activitats i materials d'aprenentatge que ens proposem en aquest projecte contribuirà en gran mesura a l’assoliment de les següents competències transversals per part del nostre alumnat del Grau d’Estudis Anglesos i de Llengües i literatures modernes:

  •     ús de noves tecnologies (p.ex. programes de gestió de corpus) com a metodologia per a l’anàlisi de la llengua en un context real.
  •     ús de bases de dades aplicades a l’anàlisi sintàctico-semàntica
Codi del projecte: 
2015PID-UB/007
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Laso Martin, Natalia Judith
Participants: 
Elisabet Comelles Pujadas, Maria Luz Celaya Villanueva, Julia Baron Pares, Montserrat Forcadell Guinjoan, Aaron Ventura Campos, Isabel Verdaguer Clavera, Sara Feijoo Antolin
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Gramàtica descriptiva de l'anglès I