Presentació

La nostra missió és millorar l’ocupabilitat dels estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa, i amb aquest objectiu posem en contacte estudiants amb organitzacions mitjançant la gestió de pràctiques externes, i la formació de competències i sobre el mercat de treball, sempre amb uns estàndards d’excel·lència acadèmica.

Equip

L’equip de Carreres Professionals està format per tècnics amb més de deu anys d’experiència en l’àrea, i estudiants de suport en les àrees d’administració i comunicació.

Hi participen coordinadors acadèmics, els quals s’encarreguen de validar cadascuna de les propostes de pràctiques que rebem, tenint en compte el detall de les tasques a desenvolupar així com l’estreta relació que han de tenir amb l’ensenyament concret de l’estudiant, per tal de garantir el vessant formatiu de les pràctiques.

Durant tot el període de pràctiques, també hi ha un seguiment exhaustiu per part d’un tutor o tutora acadèmic assignat a cada estudiant per part dels coordinadors acadèmics, el qual vetlla pel compliment del contingut del projecte formatiu inicialment validat.