Xifres

Inclou: pràctiques actives, inactives, refusades, rescindides.

Font: Dades corresponents al PEQ 70 ( 2015) i al PEQ 70 (2020). El curs 2019_2020 s’incorpora GIPE-GAEF al 100%, evitanse duplicitats de pràctiques. També es nota el efectes del COVID 19