Programa EUS

Oberta la recepció de candidatures al Programa EUS per al curs 2021-2022: inscripció aquí

Des de l’any 1989, els alumnes més destacats acadèmicament als ensenyaments d’Economia i d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) tenen l’oportunitat de participar al Programa EUS per desenvolupar la darrera part del seu ensenyament sota una formació impartida íntegrament en anglès, en grups reduïts i planificat de forma intensiva durant tres semestres. Aquesta docència és compatible amb estades acadèmiques internacionals.

Els estudiants EUS finalitzen els seus estudis de Grau amb una estada en pràctiques de 6 mesos a jornada complerta en organitzacions rellevants en els diferents sectors econòmics, tant a nivell local com internacional.

Per poder optar a l’accés del programa, els alumnes han de complir una sèrie de requisits mínims:

  • Estar cursant el grau d’ADE o d’Economia.
  • Haver superat la totalitat dels crèdits corresponents als dos primers cursos del grau.
  • Tenir una nota mitjana de l’expedient superior o igual a 7/10.
  • Recomanació nivell mínim B2 d’anglès.

Presenta la teva candidatura aquí fins al 30 juny.

Els alumnes cursen dins del Programa EUS els dos darrers anys del Grau. La docència s’intensifica en tres semestres i les assignatures són impartides íntegrament en anglès. Les assignatures optatives que han de cursar els estudiants son totes de caire internacional. El darrer semestre, l’alumne s’incorpora a unes pràctiques de sis mesos i desenvolupa, a la vegada, el TFG.

Podeu consultar assignatures, horaris i plans d’estudis a:

Els alumnes EUS tenen la possibilitat de participar en programes de mobilitat acadèmica internacional (ERASMUS o d’altres), mitjançant la col·laboració entre l’oficina del Programa EUS i l’oficina de Relacions Internacionals de la Facultat.

Amb aquest objectiu, se’ls assigna un tutor d’intercanvi que els assessora a l’hora de triar la universitat de destinació en funció de les seves preferències i de les assignatures per convalidar.

Des de Carreres Professionals, igual que a la resta d’alumnes de la Facultat, s’imparteixen un ampli ventall d’activitats, tallers i presentacions enfocats al desenvolupament professional dels estudiants de tercer i quart curs. Els alumnes EUS, a més de les activitats regulars de Carreres Professionals, tenen planificades activitats específiques i disposen d’un portal exclusiu, a més del Llibre de CV de cada promoció que fem arribar a les diferents entitats col·laboradores.

Durant el darrer semestre acadèmic, els alumnes EUS s’incorporen en pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, a la vegada que desenvolupen el TFG:

  • La majoria d’alumnes EUS (aproximadament un 90%) s’incorporen a les pràctiques al gener/febrer.
  • La resta, al setembre del següent curs acadèmic.
  • Tenen una durada de 6 mesos i són a jornada complerta.
  • L’alumne té seguiment per part d’un tutor acadèmic i d’un tutor d’empresa.
  • L’ajut econòmic que rep l’estudiant per part de l’empresa és de, com a mínim, 650€ bruts mensuals.
  • L’empresa fa una aportació de 1.000€ més IVA a la Facultat per cada alumne en pràctiques.

Les àrees on es desenvolupen les pràctiques són: auditoria, màrqueting, logística, anàlisi econòmic, consultoria estratègica, banca corporativa, vendes, fiscalitat…

Els sectors empresarials de les entitats col·laboradores són: alimentació, automoció, sector públic, serveis professionals, cosmètica, farmacèutic, banca, tèxtil…

Hi ha un elevat grau d’inserció laboral entre els alumnes EUS. El 35% s’incorpora en plantilla a la mateixa empresa on ha fet les pràctiques i el 55% té contracte en una altra empresa un cop finalitzades, en moltes ocasions, en alguna altra empresa on va fer procés de selecció per les pràctiques i tenia reserva de plaça.

Avinguda Diagonal 696

A/e: eus.fee@ub.edu

Telèfon: 934 024 334

Horari:

De dilluns a dijous, de 10 a 18 h

De divendres, de 10 a 14 h