DOCUMENTACIÓ

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A PRESENTAR PER A LA TRAMITACIÓ DE PRÀCTIQUES

Estudiants de GRAU:

 1. Emplena aquest FORMULARI i desa en format PDF.
 2. Accedeix a SignaSuite UB per procedir a signatura electrònica.
 3. Sense editar res més, envia el document a practiques.fee@ub.edu

Estudiants de MÀSTER OFICIAL O MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT:

 1. Emplena aquest FORMULARI, afegeix una segona pàgina on copiaràs el resguard de contractació de l’assegurança escolar i desa en format PDF.

L’assegurança escolar la pots acreditar de dues formes:

   • Si la vas contractar amb la matrícula del curs: còpia de la matrícula on hi consti.
   • Si no la vas contractar, pots contractar l’assegurança voluntària: justificant de contractació que inclou les cobertures i dades de l’estudiant.
 1. Un cop hagis desat en PDF, accedeix a SignaSuite UB per procedir a signatura electrònica.
 2. Envia el document al/la coordinador/a acadèmic/a de pràctiques del teu ensenyament, qui ha de signar amb SignaSuite UB o certificat electrònic oficial.
 3. Sense editar res més al document, el/la coordinador/a l’envia a practiques.fee@ub.edu

 

Problemes per signar amb SignaSuite UB?

 • Vídeo com signar documents  https://youtu.be/KaJQm0TLi78
 • Si tens alguna incidència tècnica amb la signatura SignaSuite intenta canviar de navegador, sistema operatiu o ordinador. Si no es resol, contacta amb carnetub@ub.edu

RECORDA:

 • L’estudiant no pot incorporar-se a les pràctiques fins que el projecte formatiu consti ACTIU a GIPE, és a dir, ja estigui signat per totes les parts.
 • En cas de pràctiques curriculars, la matrícula la farem internament en base a allò que l’estudiant indiqui al document previ, en el termini de 15 dies a comptar des de que el projecte formatiu consti ACTIU a GIPE.
 • Revisa el procediment de gestió: Circuit
 • Calendari de tramitació i matriculació de Pràctiques Externes 2023-24. No s’acceptarà documentació ni es tramitaran pràctiques fora d’aquests terminis.