DOCUMENTACIÓ

 1. Procediment: Circuit
 2. Calendari de Pràctiques Externes matriculació 2022-2023

Heu d’enviar la següent documentació en un únic correu electrònic a practiques.fee@ub.edu.
Si falta algú document, has d’esperar a tenir-los TOTS.
 

Estudiants de GRAU: documents a enviar a practiques.fee@ub.edu

 1. Tipus de pràctica: amb aquest document farem internament la matrícula de les pràctiques, en el termini de 15 dies des de que la práctica consti “ACTIVA” a GIPE, és a dir, quan totes les parts l’hagin signat. Aquest document ha d’estar signat amb SignaSuite UB.
  • Vídeo com signar documents  https://youtu.be/KaJQm0TLi78
  • Has d’afegir el teu cognom als documents (exemple sanchez_garcia_tipus de practica C o E)
  • Si tens alguna incidència tècnica amb la signatura SignaSuite intenta canviar de navegador, sistema operatiu o ordinador. Si no es resol, contacta amb carnetub@ub.edu


Estudiants de MÀSTER OFICIAL, POSTGRAU o DOCTORAT:
documents a enviar a practiques.fee@ub.edu

 1. Autorització de coordinador/a (sol·licitar al coordinador): ha d’indicar tipus de pràctica curricular o extracurricular, empresa on fer les pràctiques, etc.
 2. Assegurança escolar: pots acreditar-la o contractar-la de dues formes:
  • Si la vas contractar amb la matrícula del curs: envia’ns còpia de la matrícula on hi consti
  • Si no la vas contractar, pots contractar l’assegurança voluntària: cal que ens facis arribar el justificant de contractació que inclou les cobertures