Skip to main content

Ciudad de muros: modos de habitar en la ciudad de São Paulo

Conferència
Dimarts 5 desembre 2023, de 17h30 a 19h
Sala 4.3, Edifici Josep Carner
Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona
c/ Aribau, 2, 4rt pis, 08011 Barcelona
Activitat presencial
CARTELL (600.61 KB)

Amilcar Torrão Filho (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP) ofereix la conferència "Ciudad de muros: modos de habitar en  la ciudad de São Paulo". Torrão Filho és historiador, especialista en literatura de viatges, subjectes subalterns a les ciutats del Brasil. Entre els seus llibre recents, cal destacar A Arquitetura da Alteridade: a Cidade Luso-brasileira na Literatura de Viagem (1783-1845) (2. ed., Appris, 2019). Assistència oberta a públic interessat.

Participant(s)
Amilcar Torrão Filho
Organització
Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC); Estudis Gallecs i Portuguesos;
Estudis Gallecs i Portuguesos;
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat / Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures;
Grup de Recerca Consolidat Creació i pensament de les dones (2021 SGR 01097)
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5931