Skip to main content

El juicio político. La capacidad de juzgar y la posibilidad de la crítica

Conferència
Dimarts 2 de juny de 2015 a les 12h
Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t - 08001 Barcelona
Info (342.69 KB)

El Seminari Filosofia i Gènere organitza la conferència de Mayte Muñoz titulada "El juicio político. La capacidad de juzgar y la posibilidad de la crítica". La seva conferència gira entorn de la qüestió de la validesa del judici en el pensament de Hannah Arendt i Ludwig Wittgenstein. Mayte Muñoz és professora de la División de Programas Directivos y Posgrados de la Universidad Intercontinental i de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre les seves publicacions, a més de nombrosos articles, cal destacar els llibres Wittgenstein y la articulación lingüística de lo público. Un camino de la semántica a la política (2009), Pensar el espacio público. Ensayos críticos desde el pensamiento arendtiano (comp., 2011) i tres volums de publicació imminent: Hannah Arendt. Ciudadanía y espacio público, Violencia y Revolución en la filosofía de Hannah Arendt. Reflexiones críticas (coeditat amb Marco Estrada) i Filosofía para tiempos violentos (coeditat amb Efraín Lazos ). L'acte s'emmarca dins el V Cicle internacional de conferències Primaveres arendtianes.

Participant(s)
María Teresa Muñoz Sánchez
Organització
Seminari Filosofia i Gènere
Amb la col·laboració de
Institut Català de les Dones
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/3821