Skip to main content

'Por eso, Sr. Eichmann, debe Ud. colgar'. De Eichmann en Jerusalén a los 'Juicios' en Argentina (reflexiones situadas)

Conferència
Dilluns 2 de febrer de 2015 a les 11h
Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona
Cartell (355.03 KB)

Claudia Hilb (Universidad de Buenos Aires) impartirà la conferència titulada "'Por eso, Sr. Eichmann, debe ud. colgar'. De Eichmann en Jerusalén a los 'juicios' en Argentina (reflexiones situadas)". Hilb, professora de teoria política i investigadora del CONICET, és autora de nombrosos articles i llibres sobre problemes polítics contemporanis, entre els quals cal destacar Leo Strauss. El arte de leer (2005) i Silencio, Cuba. La izquierda democrática frente al régimen de la Revolución cubana (2010). L'acte s'emmarca dins el IV Cicle internacional de conferències Primaveres arendtianes, organitzat pel Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones. 

Participant(s)
Claudia Hilb
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
GRC Creació i Pensament de les Dones
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/3532