Skip to main content

V CICLE INTERNACIONAL DE CONFERÈNCIES PRIMAVERES ARENDTIANES

Conferència
Divendres 17 d'abril de 2015 a les 11h
Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis- 08001 Barcelona
Info (1.18 MB)

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i pensament de les dones, organitza la conferència de Bruno Clément titulada "L'amour est-il soluble dans le concept?". Bruno Clément és professor de la Université Paris 8, va ser president del Collège International de Philosophie (2004-2007) i recercador al CNRS (2009-2010). El seus principals eixos d'estudi són la relació entre filosofia i literatura, en especial sobre l'estil dels filòsofs, i el teatre de Samuel Beckett. Entre les seves nombroses publicacions, cal destacar L'œuvre sans qualités: Rhétorique de Beckett (1994), Le lecteur et son modèle: Voltaire-Pascal, Hugo-Shakespeare, Sartre-Flaubert (1999), L'invention du commentaire: Augustin, Jacques Derrida (2000) i, amb Marc Escola (dirs.), Le Malentendu: Généalogie du geste herméneutique (2003), i Emmanuel Levinas et les territoires de la pensée (2007) amb Danielle Cohen-Levinas. La conferència, al fil de la correspondència entre Arendt i Heidegger, tindrà com a nucli el concepte d'amor. L'acte s'emmarca dins el V Cicle internacional de conferències Primaveres arendtianes.

Participant(s)
Bruno Clément
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
GRC Creació i pensament de les dones
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/3696