Skip to main content

Cartografies migrants: Xohana Torres i Eva Veiga

Seminari
Dimarts 27 de novembre de 2018 a les 11h30
Sala de Juntes, Edifici Històric, Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 - Barcelona
Cartell (133.2 KB)

Ana Garrido González, investigadora del Grupo de Investigación sobre género, identidad y discurso en España y América Latina i professora de la Uniwersytet Warszawski, ofereix el seminari "Cartografías migrantes: Xohana Torres e Eva Veiga". En la seva intervenció analitzarà de quina manera les figures femenines es veuen afectades per l'experiència de l'emigració, entesa com a trauma, desafiament i saudade (malenconia). Activitat coorganitzada per ADHUC, Estudis Gallecs i Portuguesos (UB) i el Mínor de Gallec (UAB) dins el cicle "No només Rosalía de Castro". Aquest acte s'emmarca dins el projecte Trànsfugues i pàries modernes (FEM2017-83974-P MINECO / FEDER, UE). Assistència oberta al públic interessat. Intervenció en gallec.

Participant(s)
Ana Garrido González
Organització
Mínor en Estudis Gallecs (Universitat Autònoma de Barcelona);
Estudis Gallecs i Portuguesos (Universitat de Barcelona)
Amb la col·laboració de
ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria;
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588)
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5257