Skip to main content

Conmover para mover. Sobre a política das emocións e o xénero

Seminari
Dilluns 27 de novembre de 2017 de 17h a 19h
Sala D-15, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, Avda. Castelao s/n, Campus Norte – 15782 Santiago de Compostela
Cartell (2.67 MB)

Sara Ahmed afirma que la "promesa de felicitat" s'imagina com un factor que permet als subjectes aconseguir la felicitat futura, deixar enrere un passat associat a experiències i emocions negatives, i fins i tot experimentar una sensació de llibertat. A partir d'aquesta concepció de l'emoció com a element que mou a l'acció, Helena González Fernández (directora de ADHUC-Universitat de Barcelona) oferirà el seminari "Conmover para mover. Sobre a política das emocións e o xénero" en el qual analitzarà algunes mostres simptomàtiques de com es representa aquesta qüestió a la cultura popular del segle XXI. Acte organitzat en el marc del projecte de recerca Teoria de les emocions i el gènere en la cultura popular del s. XXI. Assistència oberta al públic interessat. Hashtag: #pensarelsafectes.

Participant(s)
Helena González Fernández
Organització
Universidade de Santiago de Compostela;
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, gènere i sexualitat;
Proyecto FEM2014-57076-P, MINECO;
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588)
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4871