Skip to main content

Extremas. Figuras de la furia y la felicidad en la producción cultural ibérica y latinoamericana del siglo XXI

Simpòsium internacional
Dimecres 6 a divendres 8 de juny de 2018
Facultad de Neofilología, Aula 1007
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra, 55 – Varsovia
Programa (7.12 MB)

Es fa públic el programa del Simposio Internacional "Extremas. Figuras de la furia y la felicidad en la producción cultural ibérica y latinoamericana del siglo XXI", coordinat per Aránzazu Calderón Puerta i Katarzyna Moszczyńska-Dürst i coorganitzat per ADHUC amb GENIA, l'Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich i el Lectorat de Gallec de la Uniwersytet Warszawski. Hi participen, entre d'altres, Isabel Clúa (ADHUC—Universidad de Sevilla), Helena González i Katarzyna Paszkiewicz (ADHUC—Universitat de Barcelona), Danny M. Barreto (Colgate University), Mari Jose Olaziregi (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco), Karen Genschow i Roland Spiller (Goethe-Universität, Frankfurt am Main), Meri Torras (Universitat Autònoma de Barcelona) i les escriptores Inma López Silva i María do Cebreiro. Aquesta activitat és resultat del projecte "Tránsfugas y parias modernas". Assistència oberta.

Coordinació
Aránzazu Calderón Puerta,
Katarzyna Moszczyńska-Dürst,
Marcos Arcaya,
Dominika Jarzombkowska,
Ana Garrido González,
Marcin Kołakowski
Participant(s)
Danny M. Barreto,
Fernando Cabo,
Isabel Clúa,
Karen Genschow,
Helena González Fernández,
Edith Ibarra Araujo ,
Agnieszka Kłosińska-Nachin,
Inma López Silva,
Ángeles Mateo del Pino,
Mari Jose Olaziregi,
Katarzyna Paszkiewicz ,
Magda Potok,
María do Cebreiro Rábade Villar,
M.L. José Pablo Rojas González ,
Elena Salido Machado,
Roland Spiller,
Meri Torras,
Justyna Trawinska
Organització
Genia-Grupo de Investigació sobre género, identidad y discurso en España y América Latina;
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich;
Lectorado de Galego, UW;
Uniwersytet Warszawski;
ADHUC—Centro de Investigación Teoría, Género, Sexualidad;
Proyecto Tránsfugas y parias modernas, FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE;
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588)
Amb la col·laboració de
Xunta de Galicia;
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5193