Skip to main content

I després de la tesi? Sessió informativa sobre ajuts i convocatòries postdoctorals

Sessió informativa
Divendres 28 de febrer de 2020, 11h30 a 13h30
Sala del Professorat, Edifici Josep Carner
Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona
c/ Aribau 2, 5è pis – 08007 Barcelona

Elena Losada (ADHUC-Universitat de Barcelona) organitza "I després de la tesi? Sessió informativa sobre ajuts i convocatòries postdoctorals" en la qual intervindran Mireia Martí i Marisa Segura, de l'Oficina de Projectes Internacionals de Recerca de la Universitat de Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera. La sessió està adreçada a personal predoctoral, postdoctoral i investigador per tal que pugui informar-se i planificar sortides de recerca en l'àrea dels estudis de gènere. Aquesta sessió és un resultat dels projectes de recerca: "Cases inquietants: habitatges, materialitat i subjectivitat a la literatura dels Estats Units" (FFI2017-82692-P MINECO/AEI/FEDER, UE), "Gènere(s) i llenguatge(s) a l'arabitat contemporània" (PGC2018-100959-B-I00 MCIU/AEI/FEDER,UE), "Trànsfugues i pàries modernes: gènere i exclusió a la cultura popular del s. XXI" (FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE), "Vulnerabilitat en el pensament filosòfic femení. Contribucions al debat sobre emergències presents"(PGC2018-094463-B-100 MCIU/AEI/FEDER,UE). Assistència per invitació.

Coordinació
Elena Losada
Participant(s)
Mireia Martí,
Marisa Segura
Organització
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
Proyecto Casas inquietantes: viviendas, materialidad y subjetividad en la literatura estadounidense (FFI2017-82692-P MINECO/AEI/FEDER, UE);
Proyecto Géneros(s) y lenguajes(s) en la arabidad contemporánea (PGC2018-100959-B-I00 MCIU/AEI/FEDER, UE);
Proyecto Tránsfugas y parias modernas: género y exclusión en la cultura popular del siglo XXI (FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE);
Proyecto Vulnerabilidad en el pensamiento filosófico femenino. Contribuciones al debate sobre emergencias presentes (PGC2018-094463-B-100 MCIU/AEI/FEDER, UE);
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588)
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5470