Skip to main content

Migraciones, transiciones desde el género y la teoría de las emociones

Workshop
Dimecres 19 de juny de 2019
Facultad de Neofilología, Aula 1007
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra, 55 – Varsovia
Programa (2.37 MB)

Organitzat per ADHUC i GENIA. Género, identidad y discurso en España y América Latina, s'organitza el Workshop Migraciones, transiciones desde el género y la teoría crítica de las emociones. El workshop inclou conferències d'Helena González Fernández (ADHUC–Universitat de Barcelona) i Katarzyna Moszczyńska-Dürst (Uniwersytet Warszawski), que és la coordinadora del workshop, així com una sessió sobre projectes doctorals. Aquesta activitat és un resultat dels projectes “Trànsfugues i pàries modernes: gènere i exclusió a la cultura popular del s. XXI” (FEM2017-83974-/P MINECO/AEI/FEDER, UE). Assistència oberta al públic interessat.

Coordinació
Katarzyna Moszczyńska-Dürst
Participant(s)
Marcos Arcaya,
Helena González Fernández,
Dominika Jarzombkowska,
Katarzyna Kowalska,
Justyna Trawińska,
Magdalena Wernik
Organització
Uniwersytet Warsawski;
GENIA. Género, identidad y discurso en España y América Latina;
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588)
Amb la col·laboració de
Proyecto Tránsfugas (FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE)
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5406